Els cursos d'ADULT ENGLISH LEARNERS estan programats a sis nivells: ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER-INTERMEDIATE, ADVANCED, POST-ADVANCED i estan dissenyats per a adults majors de 18 anys d'edat. Els cursos estan impartits per professores natives mitjançant una metodologia basada en la comunicació i progressió lingüistica dels alumnes. Els cursos al mateix temps preparen per a l'obtenció de certificats Internacionals de la prestigiosa Universitat de Cambridge.

 

· ELEMENTARY
· PRE-INTERMEDIATE: Key English Test (KET)
· INTERMEDIATE: Preliminary English Test (PET)
· UPPER-INTERMEDIATE: First Certificate in English (FCE)
· ADVANCED: Certificate in Advanced English (CAE)
· POST-ADVANCED: Certificate in Proficiency in English (CPE)

 

 

 

 

 
 

BEC (Business English Certificate) es un curs a tres nivells dissenyats especialment per a alumnes que desitgin fer servir l'idioma Anglès per a les negocis internacionals. Els certificats estan reconeguts per moltes Empreses e Institucions educatives a reu del mon.

· BEC PRELIMINARY
· VANTAGE
· HIGHER

BEC es un curs d'anglès ideal si estàs estudiant una carrera d'Empresarials o si estàs interessat en el mon del treball, dels negocis o del comerç Internacional.