CERTIFICAT INTERNACIONAL DE CAMBRIDGE UNIVERSITY

NIVELL

MCER  
a YLE Starters

--

a YLE Movers

A1

a YLE Flyers

A2

Cambridge Young Learners es un Test d'anglès a tres nivells: Starters, Movers & Flyers dissenyats per a assessorar el nivell d'anglès dels alumnes de 7 i 12 anys d'edat.

 

 

 

CERTIFICATS PER A JOVES I ADULTS

  CERTIFICAT INTERNACIONAL DE CAMBRIDGE UNIVERSITY NIVELL MCER

B

El Key English Test es el primer nivell dels exàmens Cambridge ESOL, en el nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. KET reconeix l'aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites a un nivell bàsic.

 

K.E.T

A2

B

El Preliminary English Test és el segon nivell dels exàmens Cambridge ESOL. Es tracta d'un examen intermedi, en el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Si ets capaç de desembolicar-te amb les situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites (com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió), llavors aquest és el teu examen.

P.E.T.

B1

B

El First Certificate in English és un nivell intermedi als exàmens Cambridge ESOL, en el nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Escolleix el FCE si el teu coneixement de l'anglès és adient per a la major part de les situacions pràctiques del dia a dia, incloent-hi els negocis i els estudis.

 

F.C.E.

B2

B

El Certificate in Advanced English es el segon nivell més alt dels exàmens Cambridge ESOL, en el nivell C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Escolleix CAE si el que vols és assolir un estàndard d'anglès adient per a la major part dels objectius (incloent-hi situacions socials i professionals) i per l'educació superior.

 

C.A.E.

C1

B

El Certificate of Proficiency in English constitueix el nivell més alt dels exàmens Cambridge ESOL, en el nivell C2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d'Europa. Si ets capaç de desembolicar-te de forma efectiva a la majoria dels entorns lingüístics i t'acostes a un estàndard d'anglès semblant al d'una persona nativa, aquest és l'exàmen que et convé.

 

C.P.E.

C2

Avui més que mai, un bon coneixement de l'anglès resulta imprescindible per tenir èxit en el món dels negocis i del comerç internacional. Si pots demostrar un bon nivell lingüístic disposes d'un gran avantatge en el mercat de treball i d'una més gran flexibilitat si tens l’intenció de treballar a l'estranger.

B.E.C.