CERTIFICAT INTERNACIONAL DE CAMBRIDGE UNIVERSITY PER A JOVES/ ADULTS


CFR: A2 KEY

A2 Key English Test és el primer examen de Cambridge ESOL de nivell A2 del Marc Europeu Comú, de Referència per a les Llengües del Consell Europeu. A2 KEY reconeix la capacitat d’afrontar les comunicacions quotidianes, escrites i parlades a un nivell bàsic.


CFR: B1 PRELIMINARY

B1 Preliminary English Test és l’examen Cambridge ESOL de segon nivell. Es tracta d’un examen de nivell intermedi, en el Nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell Europeu. Si podeu tractar les comunicacions escrites i parlades del dia a dia (per exemple, llegir llibres de text i articles senzills, escriure cartes personals senzilles, fer notes durant una reunió, aquest és l’examen per a vosaltres.


CFR: B2 FIRST

B2 First Certificate in English (FCE) és un examen de Cambridge ESOL de nivell intermedi, en el nivell B2 del Common EuropeanFramework of Reference for Languages del Consell Europeu. Podeu escollir (B2 First) si els vostres coneixements d’anglès són adequats per a molts propòsits pràctics del dia a dia, inclosos els dels negocis i de l’estudi.


CFR: C1 ADVANCED

C1 Advanced és el segon examen de Cambridge ESOL de nivell superior, al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell Europeu. Poder escollir (C1 Advanced) si arribeu a uns estàndards d’anglès adequat per a la majoria de propòsits, incloses les situacions socials i professionals, i en l’educació superior.


CFR: C2 PROFICIENCY

C2 Proficiency és l’examen Cambridge ESOL amb més alt nivell, en el nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell Europeu. Si ets capaç de funcionar eficaçment en gairebé qualsevol context de parla anglesa i t’acostes a uns estàndards d’anglès similar al d’un parlant nadiu educat, aquest és l’examen per a tu.


BUSINESS CERTIFICATES (B1, B2, C1)

Més que mai, es necessita un bon coneixement de l’anglès per tenir èxit en els negocis internacionals i el comerç. Si pots demostrar que tens coneixements d’idiomes rellevants tindràs un gran avantatge en el mercat laboral i una flexibilitat molt més gran si vols treballar a l’estranger. El certificat de Business demostra que tens totes aquestes capacitats.

*Per a saber el teu nivell d’angles fem proves escrites de forma presencial a l’acadèmia.